مانهوا Terror Man - مرد ترور

مانهوا Terror Man - مرد ترور

توسط امیر مسعود
|
۱۱ تیر ۰۲

مین جونگ وو قدرت خاصی داره، قدرتی که بهش اجازه میده راهی رو ببینه که اونو به بدبختی میرسونه! مین جونگ وو از چشمش برای استفاده از قدرتش استفاده می کنه تا وقایع ناگوار رو ببینه و تلاش می

Anime Pictures

Twitter Twitter
Instagram Instagram
Telegram Telegram
GitHub Github
RSS RSS
Gmail Email