دانلود سریال وظیفه بعد از مدرسه Duty After School 2023

دانلود سریال وظیفه بعد از مدرسه Duty After School 2023

توسط امیر مسعود
|
۴ ارديبهشت ۰۲

Duty After School داستان سالمندان در Seongjin High را روایت می کند که برای مبارزه با حمله موجودی مرموز که آسمان را پوشانده بود، "جنگ واقعی" را آغاز کردند، نه جنگی برای امتحانات ورودی. به دلیل هجوم یک کره ناشناخته، پایان جهان تقریباً فرا رسیده است و نوجوانان با اسلحه به جای قلم در بدترین شرایط به شدت مبارزه می کنند

Anime Pictures

Twitter Twitter
Instagram Instagram
Telegram Telegram
GitHub Github
RSS RSS
Gmail Email