دانلود کتاب دموکراسی یا دموقراضه

دانلود کتاب دموکراسی یا دموقراضه

توسط امیر مسعود
|
۲۸ اسفند ۰۱

معرفی کتاب دموکراسی یا دموقراضه: من اصرار دارم بگویم که همه‌ی پادشاهان اصولاً و ذاتاً معمولی‌اند.ولی برخورد غیر معمولی مردم با آنها سبب میشود که به تدریج احساس غیرمعمولی بودن بکنند و بلاهای معمول را سر مردم بیاورند.

Anime Pictures

Twitter Twitter
Instagram Instagram
Telegram Telegram
GitHub Github
RSS RSS
Gmail Email